SONYAMONINA 展示了 2022 年春夏女装造型手册。

SONYAMONINA 展示了 2022 年春夏女装造型手册。

该系列的主要和主要概念是女人就是自然。

照片 – Nadezhda Razumnaya

风格 – Sonya Monina

模特 – Sonya Monina

選單